Quản trị tài chính là gì? Nguyên tắc của quản trị tài chính

Ngành quản trị tài chính là gì? Trong hoạt động kinh doanh ở bất kỳ công ty nào cũng xuất hiện ngành quản trị tài chính vì nó sẽ quyết định việc kinh doanh đó tốt hay không, tốc độ phát triển như thế nào? Để hiểu rõ hơn bạn cùng đọc bài viết này để trả lời câu hỏi đó nhé.

 

Quản trị tài chính là gì?

 

Ngành quản trị tài chính viết tắt Financial management là một môn khoa học quản trị về nghiên cứu những mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của một công ty, tổ chức. Nói cách khác, quản lý tài chính là quản trị vốn (bao gồm vốn tài chính, vốn, tài sản và các mối quan hệ tài chính phát sinh như công nợ phải thu) nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận của công ty.

 

Nghiên cứu các mối quan hệ tài chính
Nghiên cứu các mối quan hệ tài chính

 

Mục tiêu quản trị tài chính là gì?

 

Bạn hiểu được ngành quản trị tài chính là gì thì sẽ giúp bạn đưa ra kế hoạch phân bổ nguồn tài chính một cách phù hợp nhất. Trong mỗi thời kỳ phát triển thì ngành quản trị tài chính trong mỗi doanh nghiệp sẽ có mục tiêu khác nhau. Vậy các mục tiêu nganh quản trị tài chính là gì cùng tìm hiểu nhé.

 

Xem thêm: Ngành Quản Trị Kinh doanh là gì? Học có khó không, sau ra làm gì?

 

Tối đa hóa lợi nhuận chi tiêu sau thuế của doanh nghiệp

 

Lợi nhuận sau thuế là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất giúp đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đây có thể hiểu công ty lãi hay  lỗ. 

 

Tuy nhiên, lợi nhuận  sau thuế của công ty không phải là  yếu tố đánh giá chính xác nhất mọi tình hình kinh doanh của công ty. Vì vậy, việc sử dụng quản lý tài chính để tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh  sau thuế là điều cấp thiết.

 

Tối đa hóa lợi nhuận trên vốn cổ phần của doanh nghiệp

 

Đây là một  cách giúp hạn chế  những gì có thể xảy ra đối với  mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sau thuế của bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế nhất định nếu  bạn không chú ý đến tỷ giá hối đoái hoặc các sự kiện bất ngờ. 

 

Vì vậy, tối đa hóa giá trị thị trường của cổ phiếu được coi là  mục tiêu quản lý tài chính phù hợp nhất. Vì phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau như thời gian, rủi ro và chính sách  cổ tức nên nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá  cổ phiếu.

 

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu khác về tài chính thì bạn hãy:

 • Đảm bảo được vốn sản xuất kinh doanh. 
 • Giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để tối đa hóa lợi nhuận. 
 • Đảm bảo an toàn đầu tư và quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

 

Một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất giúp đánh giá hoạt động kinh doanh
Một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất giúp đánh giá hoạt động kinh doanh

 

Tổng hợp 7 chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp

 

Phần này chúng tôi sẽ tổng hợp những chức năng để ngành quản trị tài chính trong doanh nghiệp, cùng đọc nhé.

 

Ước tính yêu cầu về vốn

 

Người quản lý tài chính phải đưa ra những đánh giá liên quan đến yêu cầu về vốn của công ty. Nó phụ thuộc vào chi phí của chính sách trong tương lai và thu nhập dự kiến ​​của các chương trình. Các đánh giá đầy đủ phải được thực hiện để tăng tiềm năng lợi nhuận của doanh nghiệp.

 

Xác định thành phần vốn

 

Một khi việc định giá được thực hiện, cấu trúc vốn phải được quyết định. Điều này bao gồm phân tích được nợ ngắn hạn và dài hạn. Điều này phụ thuộc vào mức vốn cổ phần mà công ty nắm giữ và các quỹ bổ sung phải được lấy từ bên ngoài.

 

Phân tích nợ ngắn hạn và dài hạn
Phân tích nợ ngắn hạn và dài hạn

 

Lựa chọn nguồn vốn

 

Để  kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, công ty phải đưa ra nhiều lựa chọn, chẳng hạn như: 

 • Phát hành ra cổ phiếu và trái phiếu 
 • Vay ngân hàng, các tổ chức tài chính 
 • Tiền gửi từ công chúng dưới dạng trái phiếu 
 • Sự lựa chọn của tác giả phụ thuộc vào giá trị  và mức độ tương đối tổn thất từ ​​mỗi nguồn, cũng như thời hạn tài trợ. 

 

Xem thêm: Quản trị du lịch là gì? Trường đào tạo ngành quản trị du lịch tốt nhất hiện nay

 

Đầu tư của các quỹ 

 

Các nhà quản lý phải quyết định chuyển vốn vào các dự án có lợi nhuận, tức là mang lại nguồn thu lớn đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư và phúc lợi  thường xuyên cho người lao động. 

 

Chuyển vốn vào các dự án có lợi nhuận
Chuyển vốn vào các dự án có lợi nhuận

 

Vứt bỏ phần thặng dư 

 

Người quản lý tài chính phải quyết định về lợi nhuận ròng. Những điều này có thể được thực hiện theo cách sau: 

 • Công bố cổ tức: bao gồm việc xác định tỷ lệ phần trăm cổ tức và các lợi ích khác như tiền thưởng. 
 • Lợi nhuận giữ lại: Phụ thuộc vào kế hoạch mở rộng, đổi mới và đa dạng hóa của công ty. 

 

Quản lý tiền  

 

Các quyết định về quản lý tiền phải do người chịu trách nhiệm quản lý tài chính của công ty đưa ra. Tiền mặt là cần thiết cho nhiều mục đích như thanh toán tiền lương, dịch vụ, thanh toán cho các chủ nợ, thanh toán các khoản nợ đáo hạn, duy trì hàng tồn kho, mua nguyên vật liệu,…

 

Kiểm soát tài chính 

 

Các nhà quản lý tài chính của các công ty không chỉ lập kế hoạch sử dụng vốn mà còn  kiểm soát các vấn đề tài chính. Điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều kỹ thuật như phân tích tỷ lệ dự báo tài chính, quản lý chi phí và  lợi nhuận,…

 

Những nguyên tắc cơ bản ngành quản trị tài chính

 

Dù là quản lý tài chính công ty vừa và nhỏ hay quản lý tài chính công ty lớn, người quản lý cũng  phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 

Quản lý tài chính doanh nghiệp theo từng hệ thống 

 

Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp đầu tiên mà bạn nên biết đó là  tính hệ thống, khoa học và hợp lý. Với nguyên tắc này, xin lưu ý: 

 • Các loại tài trợ kinh doanh được đề nghị phân chia cho phù hợp. Ví dụ, vốn dài hạn, vốn ngắn hạn, vốn trung hạn, chia sẻ, cho vay, v.v. 
 • Các loại tài khoản tín dụng, tài khoản ngân hàng, khoản vay, thế chấp, bảng lương,… phải được theo dõi và thống kê liên tục. 
 • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng  phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP,  phần mềm kế toán để thống kê  chỉ số rõ ràng và toàn diện hơn. 
 • Kế hoạch sử dụng nguồn tài chính theo mục tiêu tăng trưởng.

 

Tối ưu hóa được những hoạt động thu và chi

 

Doanh thu và chi phí là hai chức năng chính của một doanh nghiệp. Tối ưu hóa thu chi cũng là một trong những nguyên tắc quản lý tài chính của công ty. Muốn vậy bạn phải nhớ: 

 • Luôn đảm bảo yếu tố tiêu dùng nhỏ hơn thu nhập. 
 • Quản lý luồng công việc. Để quản lý dễ dàng hơn, bạn có thể chia sẻ nguồn tiền. 
 • Kiểm soát được việc sử dụng tài sản của công ty. Ví dụ như tắt bớt những thứ không dùng đến, sử dụng thiết bị văn phòng hợp lý, không lãng phí điện năng, v.v. 
 • Thực hiện chương trình tiết kiệm. Ví dụ: tìm hiểu kỹ nhà cung cấp, giá thấp, đàm phán chi phí tối ưu, thuê nhân công thời vụ khi bạn không cần nhân viên toàn thời gian cho công việc,…

 

Ngoài các hoạt động thu chi này, bạn cũng phải quan tâm đến việc đóng thuế. Các công ty phải nộp thuế cho tất cả các nguồn tiền mà công ty kiếm được. Vì vậy, cần phải tìm hiểu chính xác hơn tác động của thuế đối với thu nhập, đặc biệt là đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư.

 

Tối ưu hóa thu chi 
Tối ưu hóa thu chi

 

Sử dụng tiền để tạo ra tiền

 

Tiền là một loại vật chất có giá trị không ngừng thay đổi  theo thời gian, loại vật chất này  phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, để  tận dụng  giá trị thời gian của tiền, bạn cần tìm cách để tiền  hoạt động và tạo ra nhiều tiền hơn. Một số hoạt động sau bao gồm: 

 • Tìm kiếm  cơ hội đầu tư mới trên thị trường như bất động sản, thị trường chứng khoán,… 
 • Chuyển các nguồn tài chính chưa sử dụng của công ty sang các khoản đầu tư, tiết kiệm,..
 • Tạo  thêm  nguồn thu nhập thụ động cho công ty công ty. Tuy nhiên, tùy chọn này  phù hợp hơn cho các công ty làm việc trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo.

 

Hạn chế nợ với các tiêu sản

 

Quy tắc quản lý tài chính kinh doanh tiếp theo mà bạn phải nhớ là bạn không nên giảm thiểu trách nhiệm pháp lý đối với tài sản tạo ra thu nhập. Tài sản tạo ra thu nhập là nợ phải trả. 

 

Hay đơn giản hơn, nó giới hạn tài sản mà các công ty phải bỏ tiền ra mua. Sau đó, công ty phải liên tục chi tiền để duy trì chúng. Chúng thường bao gồm thẻ tín dụng, khoản vay ngân hàng, tiền thuê nhà,..

 

Cân bằng được tỷ suất lợi nhuận và rủi ro

 

Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao – đây cũng  là nguyên tắc cân bằng trong quản lý tài chính của công ty. Nói chung, mức độ rủi ro liên quan tỷ lệ thuận với tỷ lệ hoàn vốn. 

 

Nói cách  khác, nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp này cho thấy một khoản  đầu tư  có thể sinh lãi cao nếu bạn chấp nhận mức  lỗ tương ứng. Để thực hiện nguyên tắc này, hãy đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, danh mục sản phẩm của bạn.

 

Luôn có phương án dự phòng

 

Tất cả các kế hoạch tài chính phải có các giả định đúng đắn. Vì bạn không thể lường trước được những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch này. 

 

Vì vậy, với nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp này, bạn có thể thực hiện các biện pháp như luôn trích thu dự phòng cho doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng dịch vụ bảo hiểm bất cứ khi nào có thể, v.v. Nếu bạn thực hiện các biện pháp để duy trì một khoản dự trữ tài chính tốt, hậu quả của rủi ro có thể được giảm thiểu.

 

Các mức độ ngành quản trị tài chính của doanh nghiệp

 

Có nhiều cấp độ quản lý tài chính khác nhau và chúng có nội dung quản lý và công cụ hỗ trợ khác nhau. 

 • Cấp độ sơ bộ: Được thiết kế để lập hóa đơn tài chính hoặc báo cáo thuế 
 • Cấp độ cơ bản: Chuẩn bị tất cả các báo cáo tài chính và hành chính cần thiết để sao chép kiểm toán doanh nghiệp hoặc quản lý tài sản. 
 • Nâng cao: Tạo báo cáo và phân tích tài chính, mô hình tài chính ở quy mô tổng hợp trên nhiều ngành và truy cập mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động. Có khả năng xử lý nhanh khối lượng dữ liệu lớn và bảo mật thông tin gần như tuyệt đối. 

 

Nơi mà công cụ excel có thể đáp ứng linh hoạt mức độ quản lý ban đầu và cơ bản nhưng cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Ở mức độ cao, bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng phần mềm kế toán độc lập hoặc tích hợp với phần mềm ERP để công việc hiệu quả, nhanh chóng và chính xác hơn.

 

Khó khăn khi ngành quản trị tài chính

 

Các vấn đề mà các công ty gặp phải trong quản lý nhân sự là: sa thải và thiếu nhân viên, doanh thu cao, chế độ lương thưởng, khen thưởng không phù hợp với mong muốn của nhân viên, khó tìm kiếm, chiêu mộ nhân tài để xây dựng đội ngũ sau… Một số thách thức thường gặp là: 

 • Không kiểm soát được những khối lượng công việc của nhân viên 
 • Phân bổ nhiệm vụ không phù hợp 
 • Bỏ qua nhân sự nhưng nhắc nhở kịp thời 
 • Khen thưởng nhân viên xuất sắc không đúng thời hạn 

 

Khó khăn trong việc phân bổ và sử dụng nguồn lực

 

Nhiều công ty không có kế hoạch phân nguồn lực rõ ràng. Đặc biệt, công tác này còn nhiều bất cập. Về mặt nhân sự, nhà quản lý phải theo dõi tình hình công việc của tất cả các bộ phận. Đưa ra phản hồi và điều chỉnh kịp thời và phù hợp dựa trên các báo cáo công việc thường xuyên.

 

Ngoài ra, việc phân công công việc và tổ chức nhân sự phải đảm bảo công bằng, có chế độ đãi ngộ công bằng nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của mọi người lao động. Về vấn đề tài chính, doanh nghiệp phải có kế hoạch chính xác để sử dụng đúng dòng tiền, luôn dự phòng các khoản tiền để đề phòng những rủi ro có thể xảy ra. 

 

Có kế hoạch phân bổ nguồn lực rõ ràng
Có kế hoạch phân bổ nguồn lực rõ ràng

 

Khó khăn về quản lý và tiếp cận vốn 

 

Khó khăn phổ biến nhất mà các công ty Việt Nam gặp phải là huy động vốn cho hoạt động của mình. Mặc dù các kênh huy động vốn của các công ty ngày càng đa dạng. Đa năng dưới nhiều hình thức. Ví dụ: huy động cổ phần, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư… Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam thiếu vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn chưa chững lại.

 

Sự cố xảy ra vì nhiều lý do nhưng chủ yếu là vì đăng ký vay vốn kinh doanh đi kèm với rất nhiều khoản phí bổ sung bất tiện, phức tạp, tốn thời gian và tốn kém. Ngoài ra, lãi suất tăng cũng gây nhiều khó khăn cho các công ty. Điều này khiến các công ty gặp nhiều rủi ro. Do sử dụng vốn không hiệu quả nên DN dễ lâm vào tình trạng phá sản. 

 

Cán bộ quản lý không hiểu rõ hoạt động của công ty 

 

Nhiều công ty khó hiểu một cách toàn diện về hoạt động của mình. Theo thời gian thực, sử dụng các công cụ quản lý truyền thống như Excel hoặc phần mềm riêng lẻ. 

 

Nhiều nhà quản lý không hiểu được bức tranh toàn cảnh về hệ thống tài chính và kế toán của công ty. “Giấc mơ” đánh giá các chỉ số, trông chờ vào kế toán trưởng của cả hệ thống kinh tế. 

 

Hiểu được bức tranh toàn cảnh về hệ thống tài chính
Hiểu được bức tranh toàn cảnh về hệ thống tài chính

 

Chưa có công cụ để quản lý hữu hiệu 

 

Xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến mọi ngành, nghề là điều dễ nhận thấy. Quản lý là một công việc có nhiều thách thức do khối lượng công việc nặng nề. Khó quản lý nhân viên, số liệu, thông tin chồng chéo qua các năm. Vì vậy, quản lý là lĩnh vực phải được ưu tiên khi triển khai công nghệ.

 

Trường doanh nhân CEO Việt Nam đã giải đáp cho bạn Ngành Quản trị tài chính là gì? Ngoài ra bạn cũng đã nắm rõ được các quy tắc ngành quản trị tài chính cơ bản và những khó khăn sẽ trải qua. Nếu bạn còn thắc mắc gì về quản trị tài chính hay những gì liên quan đến công việc này thì hãy liên hệ qua website của TDN để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

Thích

Đăng ký ngay để xem những gì bạn bè của bạn thích

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NGAY

Để trở thành Doanh nhân Thành Công & Hạnh phúc

  Chọn Tỉnh Thành

  CVG Business School cam kết bảo mật thông tin của bạn

  Chúc mừng đăng kí thành công

  Ấn “tham gia ngay” để cập nhật thông tin mới nhất từ ban tổ chức về hội thảo