demo-attachment-40-Path-4
demo-attachment-42-Path-8
demo-attachment-41-Path-6

ThôngTin

TUYỂN SINH 2021

  • 100 Kiến thức thực tế
  • 100% Giảng viên là Doanh nhân thành công
  • 100% Cơ hội việc làm từ năm thứ 2

CEO ACADEMY

Chương trình Huấn luyện

Trường Huấn luyện Doanh nhân cho học sinh Tốt nghiệp THPT, trên cơ sở nền tảng là các chương trình đào tạo kinh doanh thực tiễn do đích thân Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holiding xây dựng, hợp tác cùng với hệ giáo dục Cao đẳng Chính quy nhằm tạo ra thế hệ doanh nhân tương lai có ý chí khát vọng, có lộ trình thành công, có kỹ năng thực tế, có đạo đức nghề nghiệp, có kỷ luật bản thân, và yêu thương con người.

Đội ngũGiảng viên

Mr: NGÔ MINH TUẤN

Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding

Mr: TRẦN ANH TUẤN

CCO Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

Mr. LÊ ĐĂNG NAM

TGĐ. Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

Mr: DƯƠNG VĂN QUANG

COO Trường Huấn Luyện Doanh Nhân TP HN

Mr: NGÔ HOÀNG TUẤN

COO Trường Huấn Luyện Doanh Nhân TP HCM

Mr. VŨ VĂN KHOA

CEO Công ty TNHH Sus Việt Nam

đánh giá nhận xét

Của Phụ huynh & Học Sinh

"0 0 208.871 207.989">