Giới Thiệu Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam

Tập đoàn CEO Việt Nam ra đời với sứ mệnh “Nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị, để lan toả giá trị”. Giá trị tại Tập đoàn CEO Việt Nam được định nghĩa cụ thể là: Với sản phẩm: Sản phẩm giá trị là sản phẩm làm thoả mãn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng, trên cơ sở phản hồi trung thực của khách hàng. Đối với khách hàng - Là tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn trên cơ sở phải có giá trị thực sự đối với cuộc sống của khách hàng, chứ không chỉ là bán thứ khách hàng muốn mua mà xét thấy không phù hợp. Đối với đồng nghiệp - Là sự chia sẻ về hiểu biết, trí tuệ với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ và phát triển. Đối với tiền bạc - Là kiểm soát được thành quả bản thân làm ra để tưởng thưởng trên giá trị thực chứ không phải là cảm tính. Để lan toả giá trị - Là lắng nghe khách hàng, đồng nghiệp, để thấy cái thiếu của mỗi người, để bù đắp chứ không phải là phán xét Xem thêm
Trường Doanh nhân CEO Việt Nam ra đời với nỗ lực nhằm đào tạo thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế thông qua chương trình đào tạo thực tiễn bởi những người thầy thực tiễn. Nền tảng giá trị của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam đó là sự chuyên nghiệp - trung thực - kinh nghiệm thực tiễn với môi trường đào tạo lành mạnh, cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị hiện đại giúp sinh viên phát huy được năng lực tư duy, khả năng sáng tạo, bổ sung tri thức cho bản thân để lập thân lập nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội.Trường đào tạo Doanh nhân cho học sinh Tốt nghiệp THPT, trên cơ sở nền tảng là các chương trình đào tạo kinh doanh thực tiễn do đích thân Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam xây dựng, cùng với hệ giáo dục Cao đẳng Chính quy nhằm tạo ra thế hệ doanh nhân tương lai có ý chí khát vọng, có lộ trình thành công, có kỹ năng thực tế, có đạo đức nghề nghiệp, có kỷ luật bản thân, và yêu thương con người. Xem thêm

Chuyên Ngành Đào Tạo

Tin Tức