KIẾN TẠO THẾ HỆ CHỦ DOANH NGHIỆP TƯƠNG LAI

Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam là môi trường dành cho học sinh Tốt nghiệp lớp 12 (THPT), trên cơ sở nền tảng là các chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn với mong muốn tạo ra thế hệ doanh nhân tương lai có ý chí, khát vọng, có lộ trình thành công, có kỹ năng thực tế, có đạo đức nghề nghiệp, có kỷ luật bản thân và yêu thương con người.

Mr. Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT CEO Việt Nam Holding

THÂN KỈ LUẬT
TÂM YÊU THƯƠNG - TUỆ KHAI PHÓNG

Được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn – Doanh nhân với khát vọng “Nâng tầm doanh trí Việt”.

Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam ra đời với sứ mệnh ”Kiến tạo chủ Doanh nghiệp tương lai”. Chính vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một chương trình huấn luyện dựa trên kiến thức thực tiễn, được giảng dạy bởi chính những chủ Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

HỢP TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN

Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

CƠ QUAN NGÔN LUẬN NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI?

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH NÓI GÌ?

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC NÓI GÌ?

CỰU SINH VIÊN

Shopping Basket