Chính sách bảo mật thông tin quy định bởi Trường Doanh nhân CEO Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân mang tính riêng tư cực kỳ quan trọng với khách hàng vì vậy chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn.

Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này sẽ giải thích cụ thể về cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng. Đồng thời, chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho khách hàng là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật và chỉ thu thập những thông tin cần thiết.

Dưới đây là mô tả cụ thể việc thu thập & sử dụng thông tin.

 

  1. Thu thập thông tin

 

Trường Doanh nhân CEO Việt Nam sẽ thu thập các thông tin của khách hàng thông qua các quá trình khách hàng tương tác với kênh truyền thông tiếp thị của trường.

Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm danh tính, email, số điện thoại.

 

  1. Phạm vi sử dụng & bảo mật thông tin

 

Như một phần cam kết của trường với khách hàng, toàn bộ thông tin được khách hàng cung cấp và thu thập được sẽ được sử dụng với các mục đích sau:

– Cung cấp các thông tin về tuyển sinh.

–  Giải đáp thắc mắc , tư vấn về các vấn đề liên quan đến nghành học, chương trình đào tạo của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam.

Trường Doanh nhân CEO Việt Nam cam kết không chia sẻ hay tiết lộ dữ liệu thông tin của khách hàng cho các bên thứ 3. Ngoại trừ các trường hợp sau:

– Các đối tác truyền thông và xử lý thông tin.

– Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với yêu cầu cụ thể.

Khi nhận thông tin từ khách hàng cung cấp, Trường Doanh nhân CEO Việt Nam đảm bảo an toàn và bảo mật toàn bộ thông tin bằng các công cụ và giải pháp bảo mật tốt nhất.

Trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ Trường hoặc không muốn lưu trữ thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài: 1800.57.77.22 – Nhánh 1.2

 

  1. Sửa đổi thông tin cá nhân và từ chối thông tin tư vấn

 

Tại bất kỳ thời điểm nào, khách hàng có thể truy cập Trang Web để tra cứu, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về việc này.

Nếu khách hàng muốn từ chối việc nhận bất kỳ thông tin tuyển sinh, tư vấn vui lòng liên hệ Tổng đài: 1800.57.77.22 – Nhánh 1.2.

 

  1. Thay đổi

 

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi và sự phản hồi từ khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Khách hàng nên thường xuyên xem Điều khoản và Chính Sách Bảo Mật này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào.