“Mẹ chính là người truyền cảm hứng và động lực!”

“Mẹ chính là người truyền cảm hứng và động lực. Mẹ dạy mình biết tự chịu trách nhiệm về bản thân và khát vọng xây dựng sự nghiệp cho riêng mình”, Đỗ Viết An (tân học viên K8 – Trường Doanh nhân CVG) xúc động chia sẻ.    17 tuổi, Đỗ Viết An (tân học […]