Chương trình huấn luyện

Danh sách chương trình

Đối tượng:

Tốt nghiệp THPT

Mục tiêu:

Trở thành giám đốc phòng
kinh doanh từ vị trí nhân viên
kinh doanh

Đối tượng:

Tốt nghiệp THPT

Mục tiêu:

Trở thành Chủ doanh nghiệp
Starup hoặc doanh nghiệp
kế thừa

Nội dung:

60 giờ võ thuật

Mục tiêu:

Rèn luyện sức khoẻ, ý chí
kiên cường và tinh thần
thượng võ

Nội dung:

Thực tiễn cùng doanh nhân

Mục tiêu:

Có kiến thức thực tiễn về
hoạt động kinh doanh
trong mọi mô hình

Nội dung:

Rèn luyện Tâm yêu thương

Mục tiêu:

Giúp học viên thấu hiểu
các quy luật cuộc sống
để chung sống hạnh phúc

Đăng kí ngay

    ĐĂNG KÝ NGAY

    Để trở thành Doanh nhân Thành Công & Hạnh phúc

      Chọn Tỉnh Thành

      CEO Academy cam kết bảo mật thông tin của bạn

      Chúc mừng đăng kí thành công

      Ấn “tham gia ngay” để cập nhật thông tin mới nhất từ ban tổ chức về hội thảo