Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Liên hệ: 0976.77.66.22 

Chúc mừng
Bạn đã nhận được khóa học

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Lợi ích của khóa Học
Biết rõ chính xác được kinh doanh là gì? Rõ hơn về quản trị kinh doanh
Biết nhiệm vụ và lộ trình phát triển của từng vị trí trong doanh nghiệp
Biết đặt được mục tiêu rõ ràng ngày từ cấp 3
Biết được tính cách phù hợp với từng vị trí trong doanh nghiệp
Cách xác định được môi trường học kinh doanh tốt
Tư duy xây dụng bản đồ cuộc đời
Link 10 bài học : https://www.youtube.com/watch?v=wGLnZQmC50s&list=PLauz-tuhafxagLTF1pJEqQzmbx5P172a0

Liên hệ: 0976.77.66.22

Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội