---------------------------------- ---------------------------- --------------

Xu hướng khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng START-UP hiện hay tại việt nam?

Nguyên nhân thất bại của START-UP?

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BUSINESS BOSS ?

SAU 01 năm HUẤN LUYỆN, SINH VIÊN BUSINESS BOSS SẼ như THẾ NÀO?

1. Mô hình rèn luyện quân đội được áp dụng cho sinh viên.

- Rèn luyện theo mô hình quân đội:

+ Mỗi sáng dậy từ 5h30.

+ Mỗi tối ngủ từ 22h30 (tắt wifi, thu điện thoại).

+ Hoạt động liên tục trong ngày.

+ Thể dục từ 5h30 - 6h15 hàng sáng.

+ Kiểm tra đột xuất nơi ở, trừ điểm vi phạm rèn luyện theo quy định.

+ Có quy định làm việc, học tập và rèn luyện chi tiết.

- Học võ thuật mỗi chiều:

+ Rèn luyện đứng tấn 15 phút.

- Giảng viên giao bài tập và cần có deadline chi tiết.

- Tham gia giải chạy marathon: 02 giải/ năm.

Sinh viên tập thể dục buổi sáng

Sinh viên tập võ rèn luyện sức khỏe

Sinh viên tập gym rèn luyện sức khỏe

Sinh viên đọc sách thuyết trình

Giải Bóng đá

Giải Marathon

2. Rèn luyện phần tâm cho sinh viên, hướng thay đổi suy nghĩ tích cực thái độ có trách nhiệm với cuộc sống:

- Chuyên đề: "Sứ mệnh của đời người - Sứ mệnh của công việc"

- Chuyên đề: "tư duy của bộ não"

- Chuyên đề: "Đời & Ta"

- Chuyên đề: "Tại sao khách hàng trả tiền cho ta?"

- Chuyên đề: "Vượt qua sự sợ hãi"

- Chuyên đề: "Chữ đúng trong đời sống"

- Chuyên đề: "Kỹ năng giao tiếp"

- Chuyên đề: "Kỹ năng đối mặt"

Chuyên đề: "Sứ mệnh của đời người

- Sứ mệnh của công việc"

Chuyên đề: "Tại sao khách hàng trả tiền cho ta?"

Chuyên đề: "Tư duy mục tiêu"

Chuyên đề: "Chữ đúng trong đời sống"

3. Huấn luyện cho sinh viên, rèn luyện phần tuệ với kiến thức thực tiễn được giảng dạy bởi các doanh nhân đang vận hành doanh nghiệp:

- Bài mở đầu: Tư duy người làm chủ doanh nghiệp.

- Mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức.

- Sử dụng nguồn lực nhân sự trong doanh nghiệp.

- Sử dụng nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp.

- Phương pháp quản trị & mở rộng doanh nghiệp.

- Xây dựng Idea doanh nghiệp Startup.

- Xây dựng Concept doanh nghiệp Startup.

- Chiến lược gọi vốn.

- Buid và operation doanh nghiệp start up.

- Cân bằng và phát triển.

Bài mở đầu: Tư duy người làm chủ doanh nghiệp

Xây dựng Idea doanh nghiệp Startup

Chiến lược gọi vốn

Build và operation doanh nghiệp Startup

chương TRÌNH HUẤN LUYỆN BUSINESS BOSS - ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN

1. Năm nhất:

- Học chương trình cao đẳng chính quy

+ Học chương trình cao đẳng chính quy theo chương trình đào tạo của bộ lao động thương binh và xã hội.

Sinh viên học chương trình cao đẳng.

- Học kinh doanh thực tiễn + Tiếng anh thương mại

Học kinh doanh thực tiễn

Sinh viên học tiếng anh giao tiếp

Chương TRÌNH BUSINESS BOSS - được HUẤN LUYỆN BỞI CHỦ DOANH NGHIỆP

1, SINH VIÊN được ĐÀO TẠO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP KẾ THỪA:

- Sinh viên được học kiến thức kỹ năng để tiếp nhận & vận hành doanh nghiệp kế thừa.

1. Mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức

- Dòng tiền cá nhân trong đời sống

- Các mô hình kinh doanh

- Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp theo mô hình Kinh doanh

- Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong từng mô hình Kinh doanh

2. Sử dụng nguồn lực nhân sự trong doanh nghiệp

- Định biên nhân sự trong từng phòng ban

- Xây dựng quỹ lương trong từng phòng ban

- Nhu cầu của con người

- Các phương pháp trả lương

- Lựa chọn phương pháp trả lương phù hợp với trình độ nhân sự

3. Sử dụng nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp

- Xây dựng hệ thống hạn mức & định mức chi phí trong doanh nghiệp

- Phương pháp xây dựng giá vốn sản phẩm/ dịch vụ

- Phương pháp định giá sản phẩm/ dịch vụ theo phân khúc khách hàng & ngành hàng

- Các phương pháp nghiên cứu thị trường

- Phương pháp xác định doanh thu doanh nghiệp từ yếu tố bên trong, bên ngoài & lịch sử

4. Phương pháp quản trị & mở rộng doanh nghiệp

- Xây dựng hệ thống hạn mức & định mức chi phí trong doanh nghiệp

- Phương pháp xây dựng giá vốn sản phẩm/ dịch vụ

- Phương pháp định giá sản phẩm/ dịch vụ theo phân khúc khách hàng & ngành hàng

- Các phương pháp nghiên cứu thị trường

- Phương pháp xác định doanh thu doanh nghiệp từ yếu tố bên trong, bên ngoài & lịch sử

2, SINH VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO CÁC MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP

- Học kiến thức kỹ năng để xây dựng & vận hành doanh nghiệp Startup

1. Xây dựng Idea doanh nghiệp Startup

- Phương pháp quan sát & tìm kiếm nhu cầu thị trường

- Quy trình xây dựng Idea

3. Chiến lược gọi vốn

- Xây dựng kịch bản gọi vốn

- Xây dựng hệ thống công cụ gọi vốn

- Triển khai và kết thúc chu ký gọi vốn

2. Xây dựng concept doanh nghiệp Startup

- Lựa chọn mô hình kinh doanh

- Xây dựng mô hình doanh nghiệp

- Xây dựng CCSC doanh nghiệp

- Phân tích tính khả thi của Startup

- Cấu trúc kênh truyền thông & kế hoạch truyền thông Startup

- Chiến lược & kế hoạch Marketing của Startup

- Xây dựng hệ thống tài chính của Startup

- Xây dựng quy chế, chính sách cho hệ thống nhân sự

- Đóng gói hệ thống bản mềm

4. Build và operation doanh nghiệp Startup

- Tuyển dụng nhân sự & kế hoạch build hệ thống

- Tổ chức build hệ thống

- Vận hành Startup

5. Cân bằng và phát triển

- Chuyên đề: "Trí tuệ để hạnh phúc"

- Chuyên đề: "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp"

- Chuyên đề: "Ta và những người anh em"

2. Năm 2 sinh viên được học & thực tập:

- Sinh viên được tư vấn khởi nghiệp, hoặc tự điều hành doanh nghiệp kế thừa của gia đình.

+ Sinh viên được tư vấn ý tưởng khởi nghiệp để tạo lập một doanh nghiệp riêng, hoặc xậy dựng kế hoạch gọi vốn để tham gia trương trình gọi vốn của CEO Holding tại các tỉnh, địa phương, hoặc tại CEO Việt Nam Holding.

+ Sinh viên có thể về làm việc, quản lý doanh nghiệp của gia đình.

+ Học chương trình cao đẳng chính quy vào buổi tối từ 18h - 21h từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Sinh viên Gọi vốn start-up từ năm 2

Sinh viên tự vận hành doanh nghiêp riêng

3. Năm 3 Sinh viên tự khởi nghiệp hoặc điều hành doanh nghiệp kế thừa:

+ Sinh viên tiếp tục điều hành doanh nghiệp do chính sinh viên khởi nghiệp hoặc làm tại doanh nghiệp kế thừa.

+ Học chương trình cao đẳng chính quy vào buổi tối từ 18h - 21h từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần

+ Sau khi học xong cao đẳng có thể liên thông lên đại học nếu có nhu cầu.

Sinh viên vận hành doanh nghiêp kế thừa

Sinh viên vận hành doanh nghiệp riêng

Thông tin tuyển sinh

đối tượng dự thi
điều kiện dự thi
thời gian bắt đầu tuyển sinh

- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020

thời gian nhập học và khai giảng

- Chỉ tiêu tuyển sinh 50 sinh viên trên toàn quốc.

hồ sơ xét tuyển

Báo chí truyền hình đưa tin

Doanh nghiệp và phụ huynh các khóa nói gì về trường huấn luyện doanh nhân ceo việt nam

Các chuyên gia trực tiếp tham gia đào tạo

Mr: NGÔ MINH TUẤN

Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding

  Mr: TRẦN ANH TUẤN

         Giám đốc vận hành

Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

Ms: NGÔ MINH HUỆ

    Chủ tịch Hệ thống trường

Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

Mr: NGUYỄN VIỆT DŨNG

   Giám đốc Bệnh viện CEO Việt Nam

bản quyền chương trình đào tạo

MR. Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch tập đoàn CEO Việt Nam Holding - Người sáng lập trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam.

Đơn vị đồng hành

trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội

Trường cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Đơn vị vận hành

Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt nam

Đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn CEO Holding Việt Nam - Đào tạo 4 chuyên ngành chính: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Du lịch & lữ hành, Quản trị tài chính và Quản trị Nhân sự.

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Chắp cánh ước mơ trở thành
doanh nhân tương lai thành đạt

đăng ký ngay

Để nhận thông tin tư vấn chi tiết về chương trình

Anh/Chị điền đầy đủ thông tin dưới đây, cán bộ phòng đào tạo sẽ liên hệ Anh/Chị sớm nhất.