Trải nghiệm tập võ thuật cùng sinh viên Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

Võ thuật ngày nay là không chỉ là một bộ môn thể thao được nhiều người yêu thích  tập luyện mà còn là một môi trường giúp con người rèn luyện sức khỏe, rèn luyện nhân cách, rèn luyện các phẩm chất tinh thần vô giá. Hàng tuần, sinh viên Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam sẽ có ba buổi tập võ cùng huấn luyện viên. Sinh viên sẽ được tập môn võ cổ truyền của Việt Nam để rèn luyện thể chất một cách toàn diện nhất.

 

1. Rèn luyện võ thuật

Từ 4h30 – 5h30 là khoảng thời gian sinh viên được học võ cổ truyền cùng huấn luyện viên. Sinh viên sẽ có 1 tiếng để học võ, đứng tấn, rèn luyện tính kiên nhẫn, tinh thần thượng võ giống, dũng cảm và gan dạ của con người Việt Nam. Sinh viên sẽ có khả năng bảo vệ bản thân trước những tình huống cần thiết và có một sức khỏe tốt, một lối sống tích cực. 

Võ thuật đem lại rất nhiều lợi ích cho người tập luyện giúp khí huyết lưu thông tay chân lanh lợi, rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe, hình thành kỹ năng tự vệ và chiến đấu. Võ thuật còn giúp sinh viên rèn luyện nhân cách, hình thành những phẩm chất tinh thần vô giá giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện nhất.

Vì vậy, điểm đặc biệt trong chương trình học nhà trường đưa võ thuật trở thành một môn học bắt buộc cũng trở thành môn học yêu thích của sinh viên Trường Doanh Nhân

2. Hình ảnh sinh viên Trường Doanh Nhân rèn luyện võ thuật 

Sinh viên học võ cùng huấn luyện viên

Võ cổ truyền – môn học yêu thích của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam

Tăng cao năng lực tự vệ bản thân

Tags: No tags

Comments are closed.