Thông báo

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO TRƯỜNG DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

   THÔNG BÁO   

Thông báo điều chỉnh tổ chức kỳ thi tuyển chất lượng đầu vào Trường Huấn luyện Doanh Nhân số 17 ngày 09/05/2021 tại Hà Nội và số 13 ngày 09/05/2021 tại Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý phụ huynh & Học sinh

Thực hiện công điện số 570/CĐ – TTG về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống COVID 19;

Trước tình hình dịch bệnh COVID 19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn, chủ động kiểm soát không bị dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và sức khoẻ của quý phụ huynh, thí sinh dự tuyển. Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam thông báo đến toàn thể Quý phụ huynh & thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chất lượng đầu vào Trường huấn luyện Doanh nhân số 17 ngày 09/05/2021 tại Hà Nội và số 13 ngày 09/05/2021 tại Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

  1. Hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh chất lượng đầu vào trường Doanh nhân số 17 ngày 09/05/2021 tại Hà Nội và số 13 ngày 09/05/2021 tại Hồ Chí Minh;
  2. Lịch thi mới sẽ được nhà trường thông báo ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, mức độ ảnh hưởng ít nhất. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh chất lượng đầu vào sẽ được tổ chức lại vào ngày 16/05/2021 tại 02 địa điểm là Hà Nội và Hồ Chí Minh;

Đây là trường hợp bất khả kháng nên rất mong quý vị phụ huynh cùng thí sinh dự thi thông cảm và tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags: No tags

Comments are closed.