vnp_gai_xinh_thi_thpt_1

Chuẩn bị những gì để tự tin bước vào kỳ thi sát hạch của Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam?

   Không nặng lý thuyết sách vở, không dựa vào kết quả thi THPT, Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam tổ chức kỳ thi tuyển sinh đặc biệt với phương thức thi phỏng vấn cùng Doanh Nhân.  Chuẩn bị gì để vượt qua kỳ thi tuyển sinh của ...