Untitled

Vai trò của việc rèn luyện thể chất trong đào tạo của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam

   Từ lâu, rèn luyện thể chất không được các trường đại học chú trọng rèn luyện. Xây dựng một môi trường kết hợp giữa rèn luyện và học tập, sinh viên Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam sẽ được đào tạo để phát triển toàn diện một con người theo triết lý: ...

VBAL8504

Giá trị cốt lõi hoàn thiện con người tại trường Doanh nhân CEO “Tâm khởi – Tuệ sáng – Thân hành”

   Ra đời nhằm huấn luyện thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới đối tượng là học sinh tốt nghiệp THPT thông qua chương trình đào tạo tập trung bám sát vào kiến thức thực tiễn. Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam là ngôi trường đầu tiên ...