VBAL8504

Giá trị cốt lõi hoàn thiện con người tại trường Doanh nhân CEO “Tâm khởi – Tuệ sáng – Thân hành”

   Ra đời nhằm huấn luyện thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới đối tượng là học sinh tốt nghiệp THPT thông qua chương trình đào tạo tập trung bám sát vào kiến thức thực tiễn. Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam là ngôi trường đầu tiên ...