Untitled

Vai trò của việc rèn luyện thể chất của Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

   Từ lâu, rèn luyện thể chất không được các trường đại học chú trọng rèn luyện. Xây dựng một môi trường kết hợp giữa rèn luyện và học tập, sinh viên Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam sẽ được huấn luyện để phát triển toàn diện một con người t ...

Screen Shot 2021-04-07 at 6.00.44 PM

Tự tin giao tiếp và thuyết trình trước đám đông – kỹ năng cần thiết của người thành công

   Giao tiếp và thuyết trình là chìa khóa của thành công. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ người nào ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời họ đặc biệt là những người trẻ.Vai trò của việc rèn luyện Thân – T ...