Xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 qua các năm

Những câu hỏi xét tuyển nguyệt vọng cho các bạn như sau:

HỎI: Nếu không trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 thí sinh phải đến trường rút hồ sơ để gửi NV2, NV3 phải không? Thí sinh được nộp mấy bộ hồ sơ xét tuyển?

TRẢ LỜI: Năm 2012, thí sinh không trúng tuyển vào trường đã dự thi (hoặc trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển), nhưng có kết quả thi bằng hoặc lớn hơn điểm sàn CĐ đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0) sẽ được trường tổ chức thi cấp 2 bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi, có đóng dấu đỏ của trường.

Hai bản gốc này có giá trị như nhau, không ghi NV2 hay NV3 như những năm trước. Các trường qui định rõ việc nhận bản gốc hay bản sao giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh trong trong thông báo điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển vào trường mình. Thí sinh căn cứ vào thông báo của từng trường để nộp hồ sơ phù hợp. Nếu không trúng tuyển, thí sinh được phép rút lại hồ sơ. Khi nhập học, thí sinh phải nộp bản gốc giấy báo kết quả thi. 

HỎI: Nếu không trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 thí sinh phải đến trường rút hồ sơ để gửi NV2, NV3 phải không? Thí sinh được nộp mấy bộ hồ sơ xét tuyển?

TRẢ LỜI: Năm 2012, thí sinh không trúng tuyển vào trường đã dự thi (hoặc trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển), nhưng có kết quả thi bằng hoặc lớn hơn điểm sàn CĐ đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0) sẽ được trường tổ chức thi cấp 2 bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi, có đóng dấu đỏ của trường.

Hai bản gốc này có giá trị như nhau, không ghi NV2 hay NV3 như những năm trước. Các trường qui định rõ việc nhận bản gốc hay bản sao giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh trong trong thông báo điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển vào trường mình. Thí sinh căn cứ vào thông báo của từng trường để nộp hồ sơ phù hợp. Nếu không trúng tuyển, thí sinh được phép rút lại hồ sơ. Khi nhập học, thí sinh phải nộp bản gốc giấy báo kết quả thi. 

***

 Khi em thi vào trường ĐH này nhưng không đậu, em muốn nộp hồ sơ xét tuyển NV2 ở nhiều trường ĐH, CĐ được không trong trường hợp điểm của em trên điểm sàn hoặc dưới điểm sàn. Em muốn hỏi xét NV3 là sao, sau khi xét NV2 rồi mới xét NV3? Em cũng chưa hiểu rõ về điểm sàn và điểm chuẩn lắm.

TRẢ LỜI: Điểm sàn là mức điểm xét tuyển tối thiểu để các trường nhận đơn xét tuyển của thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh phải có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới được xét tuyển NV1 và nộp hồ sơ xét tuyển NV2, 3. Điểm sàn sẽ giúp các trường định ra mức điểm xét tuyển bằng cách căn cứ vào chỉ tiêu tuyển và điểm thi của thí sinh.

Từ mức điểm sàn đã được quy định, do đó điểm xét tuyển không được thấp hơn điểm sàn; đồng nghĩa với điểm xét tuyển NV sau sẽ không được thấp hơn điểm trúng tuyển NV trước. Đối với hầu hết các trường, điểm xét tuyển sẽ cao hơn điểm sàn.

https://www.youtube.com/watch?v=LpopTVV9Dy8

Như vậy, điểm sàn coi như điều kiện cần, còn điểm trúng tuyển là điều kiện đủ. Điểm trúng tuyển không được thấp hơn điểm sàn. Ví dụ, trường ĐH A nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển với mức từ 17 điểm trở lên nhưng chỉ có những thí sinh đạt 19 điểm mới thuộc diện trúng tuyển vì tại mức 19 điểm trường tuyển đủ chỉ tiêu được giao, còn mức 17 điểm thì số lượng đã vượt quá nhiều so với chỉ tiêu.

Năm 2012, Bộ quyết định kết thúc việc xét tuyển vào ngày 30/11 (năm 2011 thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển đến 10/10). Như vậy thí sinh có thêm gần 2 tháng để lựa chọn trường theo học, nếu có kết quả thi cao hơn điểm sàn. Trong thời gian từ khi công bố điểm sàn đến khi kết thúc xét tuyển, trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển và công bố công khai các thông tin về điều kiện xét tuyển và thời gian của mỗi đợt xét tuyển.

 

***

HỎI: Trường nào sẽ xét tuyển NV2?

TRẢ LỜI: Hiện tại chỉ có các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi là chắc chắn sẽ xét tuyển NV2. Đối với các trường có tổ chức thi nếu có xét tuyển NV2 sẽ được công bố khi thông báo điểm chuẩn NV1.


Thông tin tuyển sinh sẽ cập nhật đầy đủ thông tin các trường có xét tuyển NV2 bắt đầu từ ngày 10/8. Bộ GD-ĐT sẽ có thông kê chỉ tiết các trường có xét tuyển NV2 và công bố chậm nhất vào ngày 25/8.

***

HỎI: Khi làm hồ sơ xét tuyển NV2 cần lưu ý gì?

TRẢ LỜI: Khi thông báo xét tuyển NV2 các trường đưa ra rất rõ ràng về điểm nhận hồ sơ (hay gọi là điểm sàn xét tuyển NV2), chỉ tiêu. Chính vì thế thí sinh cần phải lưu ý để xem mình có đáp ứng được yêu cầu điểm nhận hồ sơ đó hay không. Chỉ có những thí sinh đáp ứng được điểm nhận hồ sơ mới được phép nộp hồ sơ vào trường đó.

 

Bên cạnh đó thí sinh cần lưu ý đến vùng tuyển, khối thi. Thí sinh chỉ được phép đăng ký vào các ngành có thông báo xét tuyển khối thi mà thí sinh đã dự thi.

***

HỎI: Thời gian nộp hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ xét tuyển?

TRẢ LỜI: Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển NV2 năm 2012  là từ ngày 25/8 đến hết ngày 30/11. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ các trường sẽ thống kê lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Lúc này trường sẽ đưa ra điểm trúng tuyển NV2.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bằng hai cách: Nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ có thông báo xét tuyển.

***

HỎI: Có thể photo giấy chứng nhận điểm thi để công chứng nộp vào nhiều trường?

TRẢ LỜI: Năm 2012, Bộ GD-ĐT đã quyết định chính thức việc không khống chế các đợt xét tuyển. Thí sinh không trúng tuyển vào trường đã dự thi (nguyện vọng 1) nhưng có kết quả thi bằng hoặc lớn hơn điểm sàn cao đẳng đối với từng đối tượng, khu vực, không có môn thi nào bị điểm 0 sẽ được trường tổ chức thi cấp hai bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi (có đóng dấu đỏ của trường). Hai bản gốc này có giá trị như nhau, không ghi nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 như những năm trước.Việc nhận bản gốc hay bản sao giấy chứng nhận kết quả thi khi xét tuyển là do hội đồng tuyển sinh của từng trường cân nhắc, quyết định và thông báo công khai, rộng rãi cho thí sinh. Bộ GD-ĐT không quy định cứng việc này.

Vì sao các bạn trẻ lại lựa chọn trường Doanh nhân CEO Việt Nam?

Như vậy sẽ có những trường quy định chỉ nhận bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi nhưng cũng có nhiều trường chấp nhận bản sao có công chứng của giấy chứng nhận này. Thí sinh phải tìm hiểu kỹ quy định của từng trường để nộp hồ sơ xét tuyển cho đúng.

***

HỎI: Tôi đăng ký dự thi vào một trường ĐH A, giả sử đã đậu nhưng tôi muốn học trường ĐH B thì tôi có được đăng ký nguyện vọng 2 vào trường B không?

TRẢ LỜI: Theo quy chế, thí sinh đã trúng tuyển NV1 thì được cấp giấy báo trúng tuyển. Giấy này để thí sinh nhập học vào trường đã trúng tuyển, không thể xét tuyển vào trường khác. Điều kiện để xét tuyển NV2 là không trúng tuyển NV1, có điểm thi từ điểm sàn trở lên, không có môn nào bị điểm 0 sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển các đợt tiếp theo ở các trường còn thông báo xét tuyển.

***

HỎI: Làm sao biết mình có trúng tuyển nguyện vọng (NV) 2 hay không? Các trường xét tuyển NV2 sẽ gửi giấy báo về trường THPT như ở NV1 có đúng không? Nếu không nhận được giấy báo trúng tuyển phải làm như thế nào?

TRẢ LỜI: Năm 2012, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu NV1 có thể tổ chức xét tuyển thêm nhiều đợt nhưng phải kết thúc chậm nhất là ngày 30/11. Vì vậy thời điểm công bố điểm trúng tuyển NV2 là do trường quy định. Những trường kéo dài thời gian xét tuyển đến 30/11 thì phải công bố điểm trúng tuyển ngay sau mốc thời gian này.

Theo đúng qui định, các trường sẽ gửi giấy gọi nhập học cho những thí sinh trúng tuyển NV2 về địa chỉ trên phong bì gửi kèm hồ sơ NV2 chứ không gửi về trường THPT hay về các sở (như đối với thí sinh trúng tuyển NV1). Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp giấy gọi nhập học đến muộn hoặc thất lạc. Thí sinh có thể tự tính điểm của mình, nếu thấy đủ điểm trúng tuyển ngành mình đã nộp hồ sơ NV2 có thể trực tiếp đến trường để nhận giấy báo nhập học.

***