Văn Miếu Quốc Tử Giám - Nét đẹp biểu trưng cho trí tuệ con người Việt Nam

Thí sinh Linh Hạ - Sinh viên CEO CEO Tourist

Văn Miếu - Quốc Tử giám nét đẹp biểu trưng cho trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng thế kỉ, đi qua bao thăng trầm biến cố trong lịch sử, ngày nay Văn Miếu vẫn đứng đó làm một minh chứng hùng hồn cho lịch sử dân tộc, cho trí tuệ và nhân cách cao đẹp của con người Việt Nam.