---------------------------------- ---------------------------- --------------

SỰ KIỆN LỄ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Với thực trạng hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ra trường thất nghiệp, trong khi Doanh nghiệp thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng. Nhằm giải tỏa áp lực đó, Trường Doanh nhân đã tổ chức thực hiện dự án “Bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên” với 2 mục tiêu:

- Đối với sinh viên: Đem đến một chương trình đào tạo thực tiễn gắn liền với nhu cầu của Doanh nghiệp.

- Đối với Doanh nghiệp: Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các Doanh nghiệp.

Nằm trong dự án đó, Trường Doanh nhân CEO Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện: “Lễ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam cho Doanh nghiệp”

Nội dung chính.

1. Nguyên nhân diễn ra sự kiện

Chương trình nằm trong dự án “Dự án Huấn luyện và Bố trí việc làm theo đúng chuyên ngành cho 200 sinh viên ngành kinh tế, 400 học sinh tốt nghiệp ” của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam.

2. Kết quả

- Hơn 100 em sinh viên Business One (Ngành quản trị kinh doanh) và CEO Tourist (Ngành quản trị du lịch và lữ hành) của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam được bố trí việc làm sau một năm đào tạo.       

- Ấn tượng về năng lực của sinh viên Trường Doanh nhân CEO Việt Nam, các Doanh nghiệp săn đón tuyển dụng ngay tại sự kiện.

- Phỏng vấn chủ Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng nói gì về sinh viên Trường Doanh nhân CEO Việt Nam.

- Phỏng vấn sinh viên sau khi kết thúc chương trình học.

- Phỏng vấn phụ huynh sinh viên khi tham gia sự kiện.

3. Định hướng năm sau

- Đây là dự án thường niên

- Đào tạo và cung cấp 800 nhân lực chất lượng cao cho các Doanh nghiệp.

Thông tin về chương trình

- Đối tượng tham gia:

+ Sinh viên Business One khóa 3 và CEO Tourist khóa 1 trường doanh nhân CEO Việt Nam

+ Phụ huynh sinh viên

+ Lãnh đạo các Doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.

- Thời gian: 08h30p Chủ nhật ngày 16/6/2019

- Địa điểm: 106 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.