QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NGÀNH HỌC MỞ CỬA TƯƠNG LAI CỦA CÁC BẠN TRẺ TRƯỜNG HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

 Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam là trường đạo tạo doanh nhân dành cho học sinh tốt nghiệp THPT do ông Ngô Minh Tuấn chủ tịch CEO Việt Nam Holding sáng lập. Trên cơ sở lấy nền tảng là các chương trình đào tạo thực tiễn, phối hợp cùng hệ thống giáo dục quốc gia. Hiểu được tầm quan trọng của tài chính đối với một doanh nghiệp, trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO đã cho ra đời chương trình huấn luyện đào tạo sinh viên ngành quản trị tài chính. Sinh viên ngành Quản trị tài chính sẽ được đào tạo dựa trên 3 phần : Thân – Tâm – Tuệ.

Trong một doanh nghiệp thì hệ thống tài chính được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Để trở thành thành người quản trị tài chính thì phải cần am tường hoạt động kinh doanh của công ty trong bối cảnh nền kinh tế đa dạng. Có thể dự đoán được tình hình và xu thế kinh doanh; giúp quản trị đồng vốn đạt hiệu quả. Khả năng này đòi hỏi kiến thức và kỹ năng thu thập chọn lọc thông tin, phân tích và đưa ra các giải pháp hợp lý nhất. Và không phải cứ nắm các kiến thức tài chính là có thể làm tốt, nhiều người dù là chuyên viên tài chính hay đã công tác nhiều năm vẫn cảm thấy khó khăn trong các yêu cầu của công việc này.

 Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam là trường đạo tạo Doanh nhân dành cho học sinh tốt nghiệp THPT do ông Ngô Minh Tuấn chủ tịch CEO Việt Nam Holding sáng lập. Trên cơ sở lấy nền tảng là các chương trình đào tạo thực tiễn, phối hợp cùng hệ thống giáo dục quốc gia. Hiểu được tầm quan trọng của tài chính đối với một doanh nghiệp, trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO đã cho ra đời chương trình huấn luyện đào tạo sinh viên ngành quản trị tài chính. Sinh viên ngành Quản trị tài chính sẽ được đào tạo dựa trên 3 phần : Thân – Tâm – Tuệ.

Phần thứ nhất – phần Thân: Sinh viên được rèn luyện nhưng thói quen, rèn luyện kỉ luật, thực hiện nhưng hành động tốt.

Phần thứ hai – phần Tâm: Sinh viên phải trung thực với bản thân, có những suy nghĩ tích cực và ứng xử phù hợp

Phần thứ ba – phần Tuệ:

  • Đủ năng lực xây dựng được chức năng kiểm soát tài chính trong doanh nghiệp

+ Hiểu, xây dựng và kiểm soát được CCSC, CCSD, cơ chế tài chính, giá vốn sản phẩm, hệ thống báo cáo tài chính, hạn mức/dịnh mức chi phí trong doanh nghiệp.

+ Hiểu được Giám đốc tài chính với vai trò thẩm định kế hoạch các phòng ban, các danh mục thuế và luật thuế trong doanh nghiệp

+ Biết được thông số tài chính phản ánh sức khỏe doanh nghiệp

- Đủ năng lực xây dựng & vận hành Ban Tài chính - Kế toán

+ Xây dựng được cơ cấu tổ chức Ban Tài Chính – Kế Toán, luồng luân chuyển thông tin, quy trình thực hiện công việc, báo cáo cho Nhân viên, cơ chế lương cho nhân sự.

+ Mô tả được công việc & chức năng nhiệm vụ các vị trí.

+ Biết cách tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của Nhân viên để báo cáo, cách tiếp nhận CCSD

- Đủ năng lực xây dựng chiến lược cấu trúc vốn & huy động vốn trong doanh nghiệp

+ Biết các bước triển khai doanh nghiệp Startup, tổ chức xây dựng game tài chính, xây dựng được hệ thống KPIs và các vòng gọi vốn,

+ Biết, xây dựng cấu trúc hồ sơ gọi vốn và biết kỹ năng thuyết trình gọi vốn

+ Thực hiện hoàn thiện thủ tục góp vốn cho nhà đầu tư

Sinh viên được trang bị 6 bộ đồng phục. Ngoài chương trình học thực tiễn, sinh viên còn được tham ra các hoạt động ngoại khóa như học võ thuật vào các buổi chiều, lên thư viện đọc sách mỗi tối, tham ra các hoạt động phong trào của nhà trường,...

Sau năm thứ nhất, sinh viên được bố trí việc làm và lựa chọn doanh nghiệp trong “Ngày hội việc làm CEO Việt Nam”, được gọi vốn trong môi trường CEO Việt Nam Holding,…

Để tìm hiểu chi tiết  về khóa học Quản trị tài chính, hãy để lại thông tin để nhà trường hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

Để tìm hiểu thông thông tin về trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam, Thông tin tuyển sinh và cách làm hồ sơ tuyển sinh liên hệ: Website: www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn

Hotline: 0976 77 66 22