----------------------------

Quản trị Nhân sự, học gì trong 1 năm học?

Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam là trường đạo tạo doanh nhân dành cho học sinh tốt nghiệp THPT do ông Ngô Minh Tuấn chủ tịch CEO Việt Nam Holding sáng lập. Trên cơ sở lấy nền tảng là các chương trình đào tạo thực tiễn, phối hợp cùng hệ thống giáo dục quốc gia. Bắt kịp với xu thế hiện tại, trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO đã cho ra đời chương trình huấn luyện đào tạo sinh viên ngành quản trị nhân sự. Sinh viên ngành Quản trị nhân sự sẽ được đào tạo dựa trên 3 phần: Thân – Tâm – Tuệ.

Việt Nam là một quốc gia đang trong thời kì cơ cấu kinh tế vàng, đây là một thế mạnh để phát triển đất nước, đặc biệt có thể thu hút dược vốn đầu tư từ nước ngoài. Hiện nay, nước ta có hơn 130000 doanh nghiệp, tại mỗi doanh nghiệp việc làm thế nào để có thể quản trị tốt nhân sự là điều mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng cần phải tìm hiểu và nghiên cứu. Bởi lẽ nhân sự chính là chiếc chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển.

 Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam là trường đạo tạo doanh nhân dành cho học sinh tốt nghiệp THPT do ông Ngô Minh Tuấn chủ tịch CEO Việt Nam Holding sáng lập. Trên cơ sở lấy nền tảng là các chương trình đào tạo thực tiễn, phối hợp cùng hệ thống giáo dục quốc gia. Bắt kịp với xu thế hiện tại, trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO đã cho ra đời chương trình huấn luyện đào tạo sinh viên ngành quản trị nhân sự. Sinh viên ngành Quản trị nhân sự sẽ được đào tạo dựa trên 3 phần : Thân – Tâm – Tuệ.

Phần Tuệ sinh viên sẽ trực tiếp được thầy cô là chủ, giám đốc của doanh nghiệp trực tiếp  giảng dạy. Đối với chuyên ngành Quản trị Nhân Sự  kiến thức sẽ được chia làm 2 chương lớn: Chương huấn luyện giám đốc nhân sự chuyên nghiệp và chương huấn luyện trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp.

    Ngay từ chương 1, sinh viên đã được trang bị kĩ năng xây dựng được luật chơi, đóng gói hệ thống nhân sự để chuẩn bị vận hành & nhân bản hệ thống. Trong đó, sinh viên sẽ được các doanh nhân dạy để hiểu được BSC, CCSC, CCSD cũng như cấu trúc và vai trò của phòng nhân sự, được học cách xây dựng được phương pháp trả lương khoa học, dựng được định mức và hạn mức của phòng nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, quy trình vận hành,…

    Sang đến chương 2 sinh viên được  đào tạo kiến thức công việc đủ để trở thành trưởng phòng Nhân sự như: Biết cách tiếp nhận kế hoạch công việc các phòng ban, lập kế hoạch phòng Nhân sự, tiếp nhận báo cáo vận hành từ các phòng ban để tổng hợp thông tin cho lãnh đạo, biết cách tuyển dụng & đào tạo hội nhập, chủ trì đào tạo chuyên môn & phát triển lộ trình thăng tiến cho nhân sự, tư duy phân tích báo cáo để tìm vấn đề & đề xuất giải pháp cho lãnh đạo và biết định vị mức độ hoàn thành công việc của phòng Nhân sự.

Kết thức một năm học, sinh viên chuyên ngành quản trị Nhân sự có đủ khả năng để trở thành một giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự, chuyên viên phòng nhân sự,…

Năm 2 và năm 3, sinh viên chủ động các sinh hoạt ăn, ngủ, thể dực trên nền tảng đã được huấn luyện từ năm nhất, được nhà trường giới thiệu và hỗ trợ việc làm tại các doanh nghiệp và có cơ hội gọi vốn  trong cộng đồng CEO Việt Nam Holding. Tiếp tục học chương trình cao đẳng chính quy của trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội và tốt nghiệp. Sinh viên vẫn có thể liên thông lên một số trường khác như đại học Kinh tế Quốc dân, đại học Văn Hóa,… nếu có mong muốn.

Thông tin tuyển sinh và cách làm hồ sơ tuyển sinh liên hệ:

Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Website: https://truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn/

Hotline: 0976 77 66 22