Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng như thế nào?

Một trong những lưu ý dành cho các bạn học sinh sắp hoàn thành chương trình đào tạo cấp THPT. 

Trong Luật Giáo dục được thông qua vào năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, một trong những điểm mới đáng chú ý là tất cả các học sinhTHPT sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục theo đúng quy định. 

1. Khi nào được cung cấp giấy chứng nhận THPT?

Theo Điều 34 của Luật Giáo dục năm 2019 cũng đã nêu rõ, các học sinh khi học hết chương trình THPT và đủ điều kiện dự thi theo như quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu, khi đó sẽ được hiểu Ban Giám Hiệu nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

2. Giấy chứng nhận THPT sẽ được sử dụng như thế nào?

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi cũng như lấy bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp, nhằm sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

3. Giấy chứng nhận THPT áp dụng đối với trường nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành dự thảo lần 2 thông tư quy định về giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Đối với thông tư này đặc biệt sẽ áp dụng đối với các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc chương trình GDTX thuộc cấp THPT.

Lưu ý:

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp thí sinh cần phải có để đăng ký dự thi.