Dấu ấn cổ vật Làng Mái

Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi - Sinh viên CEO Tourist

Xưa người ta gọi tranh Đông Hồ là "Tranh Tết nhà quê" cũng bởi sự phổ biến nhất là vào dịp tết đến xuân về của dòng tranh này, nhưng đến ngày nay, dường như chẳng còn mấy ai biết về dòng tranh này. Là một sinh viên du lịch, tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình khi thấy được thực trạng ấy, sẽ không đơn thuần là chạy đua theo lợi nhuận mà tàn phá đi những giá trị dân tộc mà là gìn giữ, bảo tồn để chúng mãi trường tồn. Tôi gọi tranh Đông Hồ là "cổ vật" bởi ngày hôm nay, dù vẫn còn đó nhưng nguy cơ mai một, thậm chí là biến mất của dòng tranh này là đáng báo động...