Chúc mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Bởi vì chính ngày này năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã kí Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, và lấy ngày 13/10 là "Ngày doanh nhân Việt Nam" hàng năm. Quyết định này nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam cùng với đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp.

Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Sau 15 năm Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định lấy ngày 13/10 là "Ngày Doanh nhân Việt Nam" và hơn 5 năm Nghị quyết 09-NQ-TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13/10/1945.

Trong giai đoạn đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 và Nghị quyết 09-NQ-TW ngày 09/12/2011 đã cụ thể hóa đường lối, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tự tin góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

Lời chúc ý nghĩa của Trường Huấn luyện Doanh Nhân Việt Nam tới toàn thể quý anh chị cộng đồng Doanh nhân 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10, Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam chân thành gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý anh/chị 

Kính chúc anh/chị sức khỏe, khẳng định được NĂNG LỰC - TRÍ TUỆ - BẢN LĨNH trong quản lý bộ máy, điều hành Doanh nghiệp của mình. Trong bất kì tình huống nào cũng thể hiện được TÂM - TÀI - TRÍ - DŨNG, đưa doanh nghiệp phát triển vượt bậc 

Trải qua 05 năm hình thành & phát triển, Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam đã ngày càng chứng minh được vị trí, đóng góp to lớn của mình trong công cuộc đào tạo ra thế hệ các bạn trẻ tự lập ngay từ tuổi 19.

Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam rất vinh dự khi được kết nối giảng dạy, đào tạo, đồng hành cùng anh/chị trong thời gian qua & vững bước trên chặng đường sắp tới!

Thông tin tuyển sinh và cách làm hồ sơ tuyển sinh liên hệ:

Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam

web: https://truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn/

Hotline: 0976776622