Quản trị kinh doanh BUSINESS ONE

Chương trình Business One Chương trình Quản trị kinh doanh – Business One dành riêng cho học sinh tốt nghiệp THPT có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc, giúp học viên có đủ khung năng lực và tố chất trở thành giám đốc kinh doanh, giám đốc truyền thông – […]

Quản trị kinh doanh BUSINESS BOSS

Chương trình Business Boss Chương trình Quản trị kinh doanh – Business Boss dành riêng cho học sinh tốt nghiệp THPT có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc, và phụ huynh là doanh nhân mong muốn con kế thừa doanh nghiệp gia đình hoặc tự khởi nghiệp. Muốn làm chủ […]

Chương trình đào tạo Rèn luyện võ thuật

Mục tiêu chương trình Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình. Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành […]

Chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy

Mục tiêu chương trình Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình. Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành […]

Chương trình huấn luyện Thấu hiểu các quy luật cuộc sống

Mục tiêu chương trình Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình. Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành […]