102459714_quan-tri-nhan-su-1

Những trường Đại học phù hợp với sinh viên Quản trị Nhân sự tại Hà Nội

   Quản trị nhân sự học trường nào là câu hỏi của nhiều học sinh. Đây là ngành học mới ở Việt Nam nhưng đã được nhiều trường Cao đẳng, Đại học triển khai giảng dạy, dưới đây là những trường mà học sinh đam mê ngành quản trị nhân sự có thể tham khảo.“ ...