Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh tổng quát: lý do Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam được đánh giá cao

Kỹ năng kinh doanh tổng quát là những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ ai học kinh doanh đều phải sử dụng thông thạo. Để đạt được mục tiêu này, Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam xây dựng chương trình học đặc biệt giúp học sinh trang bị đầy đủ những kỹ năng ...